Hotline1 : 0985 08 10 10

Hotline2 : 0966976220

gmcc.hanoi@gmail.com

Tin tức

image
Công ty CP Xây Dựng Vật Liệu Xanh cung cấp vữa khô cho Samsung Thái Nguyên
Công ty Cổ phần Xây Dựng Vật Liệu Xanh cung cấp vữa khô cho Công trình Samsung Thái Nguyên
image
Nhà phân phối chính thức MOVA tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Xây Dựng là Nhà Phân Phối vữa khô MOVA hàng đầu Việt Nam.

CÔNG TRÌNH

0985 08 10 10
0966976220